Poznajmy się!

Fundacja To The Future działa na rzecz wyrównywania szans
i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.

Kim jesteśmy?

Fundacja powstała z inicjatywy osób, które chcą działać i zachęcać do zaangażowania mieszkańców na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozwoju naszego regionu. Wierzymy, że potencjał i motywacja są siłą, która sprawi, że Wrocław stanie się jeszcze lepszym, przyjaznym i bardziej atrakcyjnym miejscem do życia.

Co robimy?

Nasze główne działania to:

  • Edukacja społeczna – rozwój kompetencji społecznych, językowych, medialnych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  • Edukacja kulturowa i międzykulturowa – międzynarodowe partnerstwa, działania partycypacyjne, wymiana doświadczeń i wolontariat.
  • Edukacja ekologiczna – edukacja na rzecz zrównoważonego środowiska, podnoszenie poziomu sportowego i zdrowego sposobu życia.

Dla kogo?

Beneficjentami naszych działań są min. opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy oprócz trudu opieki nad swoim podopiecznym niepełnosprawnym są często odpowiedzialni za utrzymanie rodziny i równoczesne sprawowanie często opieki nad zdrowym rodzeństwem co w konsekwencji powoduje przemęczenie i długotrwały stres.

Aktualne projekty

Kompas nastolatka
„Kompas nastolatka” jest to  całoroczny cykl zajęć edukacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom...
Dowiedz się więcej
Przestrzeń dobrych relacji
Projekt “Przestrzeń dobrych relacji” realizowany jest w ramach zadania publicznego: „Wsparcie procesów adaptacyjno-integracyjnych...
Dowiedz się więcej
Erasmus +
Ważnymi działaniami fundacji są projekty międzynarodowe z programu Erasmusa +. Fundacja uczestniczy w  w międzynarodowym ...
Dowiedz się więcej

Partnerzy