Fundacja To The Future

Fundacja To The Future działa na rzecz wyrównywania szans
i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy dynamiczną organizacją non-profit, której misją jest wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. Nasza fundacja koncentruje się na szeroko pojętej edukacji, rozwijaniu aspektów osobistych i społecznych oraz promowaniu zdrowego trybu życia. Nasz zespół tworzą specjaliści – psycholodzy, pedagodzy i edukatorzy o różnorodnym doświadczeniu i bogatym zakresie kompetencji. W naszej pracy szczególny nacisk kładziemy na budowanie relacji oraz tworzenie silnych więzi z lokalnym środowiskiem, co pozwala nam skutecznie działać na rzecz społeczności.

Co robimy?

Nasze główne działania to:

  • Edukacja społeczna – rozwój kompetencji społecznych, językowych, medialnych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  • Edukacja kulturowa i międzykulturowa – międzynarodowe partnerstwa, działania partycypacyjne, wymiana doświadczeń i wolontariat.
  • Edukacja ekologiczna – edukacja na rzecz zrównoważonego środowiska, podnoszenie poziomu sportowego i zdrowego sposobu życia.

Dla kogo?

Nasze działania skierowane są do społeczności polskiej, jak i ukraińskiej. Beneficjentami są w szczególności dzieci, ale także młodzież i osoby dorosłe. Oferujemy wsparcie i edukację dla różnych grup społecznych, dążąc nie tylko do ich poprawy jakości życia, ale także do zwiększenia świadomości społecznej i integracji społecznej. Oprócz tego, nasze działania są ukierunkowane na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych, dostarczając im potrzebnych narzędzi i zasobów w ich codziennych wyzwaniach.

Aktualne projekty

Kompas nastolatka
„Kompas nastolatka” jest to  całoroczny cykl zajęć edukacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom...
Dowiedz się więcej
Przestrzeń dobrych relacji
Projekt “Przestrzeń dobrych relacji” realizowany jest w ramach zadania publicznego: „Wsparcie procesów adaptacyjno-integracyjnych...
Dowiedz się więcej
Erasmus +
Ważnymi działaniami fundacji są projekty międzynarodowe z programu Erasmusa +. Fundacja uczestniczy w  w międzynarodowym ...
Dowiedz się więcej

Partnerzy