Władze Fundacji

ZARZĄD FUNDACJI

Barbara Iwona Góreczna Lewandowska – Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA FUNDACJI

Adrianna Sylwia Solińska – Członek Zarządu

Khrystyna Denysova – Członek Zarządu