Znak Jakości Europejskiego Korpusu Solidarności

 

Fundacja To The Future otrzymała Znak Jakości, czyli specjalny certyfikat przyznawany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności, który umożliwia nam goszczenie wolontariuszy z całego świata.

Znak Jakości to certyfikat wydawany przez Narodową Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności, potwierdzający, że dana organizacja spełnia wszystkie wymogi programu EKS i może uczestniczyć w projektach wolontariatu. Aby organizacja lub instytucja mogła angażować się w te projekty, musi posiadać ten znak.

Znak Jakości gwarantuje, że organizacja oferuje młodym ludziom możliwość uczestniczenia w projektach o wysokim standardzie, które są zgodne z wartościami i celami Europejskiego Korpusu Solidarności, promując solidarność.

Projekty Wolontariatu umożliwiają młodym osobom zaangażowanie się w wolontariat zarówno w kraju, jak i za granicą, odpowiadając na kluczowe potrzeby społeczne. Wolontariat ten przyczynia się do wzmacniania społeczności lokalnych, a jednocześnie pozwala wolontariuszom na zdobycie cennego doświadczenia praktycznego, rozwoju kompetencji oraz osobistego, społecznego, obywatelskiego i zawodowego.

Więcej na temat wolontariatów na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Europejskiego Portalu Młodzieżowego.