Kręgi Pozytywnej zmiany jest to projekt mający na celu wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, których celem jest umożliwienie włączenia społecznego i aktywizacji tej grupy społecznej. Stwarzamy przestrzeń umożliwiającą integrację, dzielenie się doświadczeniami, wzajemną inspirację. Organizujemy warsztaty rozwoju społecznego i psychoedukacji, dialogu motywującego, warsztaty promocji zdrowia, prozdrowotne i wyjazdy integracyjne. Wspólnie tworzymy miejsce, w którym dzielimy się swoimi zasobami i doświadczeniami, budujemy poczucie bliskości i przynależności. Wspólnie tworzymy  mikrospołeczność, przez którą  dokonuje się transformacja naszych  środowisk rodzinnych, społecznych i lokalnych.
W tym roku  przeprowadziliśmy szereg  działań  dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami i coraz więcej osób,  jest zainteresowana uczestnictwem w naszych spotkaniach.

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu mailowego : kontakt@tothefuture.pl