Fundacja To The Future włączyła się w pomoc dla osób uciekających przed wojną.
W ramach działań stworzyliśmy zapewniające obecnym i przyszłym uchodźcom jak najlepsze możliwości integracji i rozwoju społecznego.

Otwarte Centrum Integracji – Open Integration Center, wspiera dzieci, młodzież i dorosłych, głównie narodowości ukraińskiej. Można tutaj uzyskać  poradę i wsparcie w zakresie edukacji, zakwaterowania, zatrudnienia i finansowania i jednocześnie miejsce, gdzie można uzyskać dostęp do opieki  psychologicznej.
W ramach OCI prowadzimy pomoc humanitarną, organizujemy zbiórki żywności, artykułów higieny zarówno dla osób potrzebujących przebywających na terytorium polski, jak i dla tych co ucierpieli na skutek działań wojennych oraz żołnierzy ukraińskich ( konwoje humanitarne).

Wojna zmusiła do uchodźctwa całe rodziny, a z jej powodu najbardziej cierpią dzieci dzieci i młodzież. Dla nich stworzyliśmy Klub Nasze Wspólne Miejsce, w którym można uczestniczyć w zajęciach integracyjnych, kursach językowych, szkoleniach IT, zajęciach rozwoju ścieżki zawodowej, rozwoju pasji i talentów.
całe rodziny uczestniczą w zajęcia weekendowych i  wyjściach integracyjnych.

Organizujemy  spotkania z psychologiem dla naszych kobiet z Ukrainy na tematy związane z rozwojem, technikami radzenia sobie z lękiem, stratą oraz budowaniem pozytywnej samooceny i sprawczości.
Tworzymy grupy samopomocowe wyzwalając oddolne procesy aktywizacji społecznej i wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, gdzie w bezpiecznej atmosferze można wymienić się wiedzą i doświadczeniami lub po prostu porozmawiać i spędzić czas z osobami dzielącymi podobny los i problemy.

W czasie wakacji wsparliśmy 60 dzieci i młodzieży przeprowadzając wakacyjne kursy integracyjno-językowe. Udało nam się nawiązać silne relacje między uczestnikami kursów i obecnie nadal nasza młodzież przychodzi do Klubu nasze Wspólne Miejsce- Klub Nastolatka  uczestnicząc w zajęciach animacyjnych, teatralnych i choreograficznych.

Nasz zespół, składa się z wielu osób szczególnie ukraińskojęzycznych, które chcący pomagać i wspierać swoimi umiejętnościami, działaniami uczestników naszych działań.