Pomoc Osobom z Niepełnosprawnościami

„Pomoc Osobom z Niepełnosprawnościami” to obszerny zakres działań i świadczeń mających na celu poprawę jakości życia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Organizujemy regularne spotkania, warsztaty oraz wydarzenia edukacyjne, skupiające się na różnych aspektach życia codziennego osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, oferujemy dedykowane spotkania dla opiekunów, gdzie mogą dzielić się doświadczeniami, uzyskiwać wsparcie psychologiczne oraz zdobywać nowe umiejętności związane z opieką nad bliskimi.