Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do Wrocławskich przedszkoli i szkół w klasach edukacji wczesnoszkolnej.
Celem głównym projektu jest podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców Wrocławia od najmłodszych lat życia w zakresie zrozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego i właściwego zachowania się w różnych sytuacjach oraz współdziałania w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepełnosprawności w różnych sytuacjach i przestrzeniach: w domu, przedszkolu, w przestrzeni publicznej, a także kształcenie postawy odpowiedzialności społecznej od najmłodszych lat życia na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Cele szczegółowe:
– poznanie podstawowych rodzajów niepełnosprawności
– rozumienie ich nieodwracalności i ograniczeń w życiu, które niosą za sobą
– poznanie uczuć towarzyszących osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu
– wykazanie gotowości do nawiązywania bezpośrednich kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i poznawania ich problemów
– nauka podstawowych zasad dotyczących komunikacji w języku migowym
-nauka podstawowych zasad dotyczących komunikacji w systemie Braille’a
-nauka podstawowych norm zachowań ,, savoir-vivre” w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

Harmonogram warsztatów dostępny jest w linku https://docs.google.com/document/d/1ZDEcezP0HsguYX0_-6VOMuTLqUkAdDsI/edit?usp=sharing&ouid=105756777140632577832&rtpof=true&sd=true

 

Projekt  skierowany jest do dzieci i uczniów objętych edukacją przedszkolną i wczesnoszkolną.  Projekt realizowany jest w ramach programu Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i jest finansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się