O PROJEKCIE:

Program “Elementarz Empatii” został stworzony z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym oraz uczniach klas edukacji wczesnoszkolnej wrocławskich przedszkoli i szkół. Ma on na celu edukację i budowanie świadomości społecznej już od najmłodszych lat życia, aby stworzyć bardziej zrozumiałe i wspierające środowisko dla osób niepełnosprawnych, zarówno w domu, przedszkolu, jak i w przestrzeni publicznej.

CELE PROJEKTU:

  • Poznanie różnych rodzajów niepełnosprawności. 
  • Zrozumienie nieodwracalnych ograniczeń, które towarzyszą osobom niepełnosprawnym. 
  • Poznanie uczuć, jakie towarzyszą osobom niepełnosprawnym w ich codziennym życiu. 
  • Wykształcenie gotowości do nawiązywania bezpośrednich kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i zrozumienia ich potrzeb. 
  • Nauka podstawowych zasad komunikacji w języku migowym. 
  • Nauka podstawowych zasad komunikacji w systemie Braille’a. 
  • Kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej od najmłodszych lat życia w celu integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich dyskryminacji.
  • Nauka podstawowych norm zachowań ,, savoir-vivre” w stosunku do osób z niepełnosprawnościami.

DLA KOGO? 

Projekt “Elementarz Empatii” jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej uczęszczających do przedszkoli i szkół we Wrocławiu.

Rekrutacja placówek odbywa się poprzez kontakt mailowy : kontakt@tothefuture.pl

Harmonogram warsztatów dostępny jest w linku: https://docs.google.com/document/d/1Iz2GIyp4jUsFnTCjpqc5Jze3nN3lTwyxRVnwZDyZgAg/edit?usp=sharing

Zapraszamy Dyrektorów placówek do kontaktu!

Projekt realizowany jest w ramach programu Rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych i jest finansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się