Ważnymi działaniami fundacji są projekty międzynarodowe z programu Erasmusa +.
  1. Fundacja uczestniczy w  w międzynarodowym  projekcie partnerskim w programie Erasmus + ,, Power. Peace.Poetry. Women’s Perspectives on Social Divisions. http://wp.weltgewandt-ev.de/   Wspólnie z partnerkami z krajów europejskich prowadzimy działania hybrydowe i spotykamy się w różnych krajach europejskich na warsztatach. Dla naszych uczestniczek, spotkania te są  możliwością zdobycia nowych doświadczeń i wiedzy od partnerów z krajów europejskich.
  2. Fundacja uczestniczy w programie Erasmusa+ KA-122 ADU pt,, Animacja, Edukacja i Partycypacja- Aktywnie w Kierunku Przyszłości”  dzięki któremu kadra dydaktyczna fundacji   skorzysta z bezpłatnych kursów szkoleniowych organizowanych przez europejskie placówki edukacji pozaformalnej w krajach UE , których celem będzie rozwój kompetencji osobistych, społecznych i zawodowych  naszych edukatorów.

Partnerzy

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się