O PROJEKCIE 

Klub Aktywizacji Społecznej „Dobre Relacje” to cykl zajęć prowadzonych w ramach projektu „Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych” we Wrocławiu. Ma na celu wspomaganie procesu wychowawczego dla osób ze specjalnymi potrzebami poprzez wzmacnianie czynników chroniących przed wykluczeniem społecznym, aktywizacji społecznej, zwiększeniu sieci społecznej oraz uzyskaniu wsparcia poprzez spotkania osób z podobnymi trudnościami.

PROGRAM

W ramach zadania realizowanego na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w formie Klubu aktywizacji społecznej ,, Dobre Relacje” zostaną przeprowadzone następujące działania:
– prowadzenie grupy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami,
– przeprowadzenie cyklu zajęć usamodzielniających połączonych z nauką praktycznych umiejętności i nawyków związanych z codziennymi czynnościami,
– przygotowywanie prostych potraw, posiłków,
– pogłębianie wiedzy na temat zachowania czystości i higieny,

– spotkania i rozmowy na temat radzenia sobie z emocjami, stresem, agresją, asertywnością oraz wykluczeniem społecznym.

DLA KOGO?

Zajęcia prowadzone są dla osób ze specjalnymi potrzebami
– dla dzieci i młodzieży w wieku 7-25 lat

– dla dorosłych w wieku 25+

TERMIN: 01.07.2023 – 31.10.2023

Harmonogram warsztatów dostępny jest w linku :
https://docs.google.com/document/d/1P2PMzK_6IQadTgeUSrbkJyZjLzuDEnBMbD3x68cQVY8/edit?usp=sharing

Projekt „Klub Aktywizacji Społecznej – Dobre Relacje” współfinansowany jest ze środków budżetowych PFRON we Wrocławiu.

 

 

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się