O PROJEKCIE

,,Kompas nastolatka” to całoroczny cykl zajęć edukacyjnych, którego ideą jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w środowisku młodzieży szkół ponadpodstawowych.  

Są to warsztaty psychospołeczne budujące poczucie własnej wartości,  zwiększające poczucie kontroli wewnętrznej i omawiające rolę motywacji w życiu oraz sposoby na jej podtrzymanie. Na zajęciach przedstawiamy, a następnie wdrażamy techniki radzenia sobie z emocjami, zarządzania stresem oraz techniki relaksacyjne. Dążymy do uświadamiania łańcucha reakcji emocjonalnej jako naturalnego procesu oraz indywidualnego sposobu przeżywania przy odpowiednich reakcjach psychicznych, jak i fizycznych. Pragniemy kształtować u młodzieży postawy asertywne oraz edukować w obszarze mechanizmów uzależnień.

CEL

Celem warsztatów jest:  kształtowanie postawy szacunku, odpowiedzialności i tolerancji oraz rozwijanie umiejętności psychospołecznych. Przeciwdziałanie przemocy i ryzykownym zachowaniom młodzieży poprzez wspieranie rozwoju osobistego i społecznego

Tematyka warsztatów obejmuje:

  • Relacje społeczne, poczucie własnej wartości, presja grupy rówieśniczej, depresja, osamotnienie, samookaleczenia, próby samobójcze.
  • Uzależnienia od używek (dopalacze, narkotyki, alkohol), multimediów, smartfonów.
  • Zjawisko przemocy i cyberprzemocy.
  • Świadome i właściwe korzystanie ze smartfonów, social mediów, internetu etc.
  • Rozwój osobisty i społeczny.

DLA KOGO?

Całoroczny cykl zajęć edukacyjnych oferuje atrakcyjne scenariusze zajęć przeznaczone dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Warsztaty realizowane są przy współpracy z Gminą Wrocław i finansowane są z budżetu Gminy Wrocław.

Harmonogram warsztatów dostępny jest w linku : 

https://docs.google.com/document/d/1Nm1ciaLXeP4W_wZuWhLQaQA2g_KjlTSYVPQOTaXudxQ/edit?usp=sharing

Rekrutacja placówek odbywa się poprzez kontakt mailowy : kontakt@tothefuture.pl

Zapraszamy Dyrektorów placówek do kontaktu!

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się