„Kompas nastolatka” jest to  całoroczny cykl zajęć edukacyjnych, których celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w środowisku młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Celem warsztatów jest: Kształtowanie postawy szacunku, odpowiedzialności i tolerancji oraz rozwijanie  umiejętności psychospołecznych. Przeciwdziałanie przemocy i ryzykownym zachowaniom  młodzieży poprzez wspieranie rozwoju osobistego i społecznego . Warsztaty realizowane są przy współpracy z Gminą Wrocław i finansowane są z budżetu Gminy Wrocław. 

Kompas nastolatka  są to Warsztaty psychologiczne budujące poczucie własnej wartości,  zwiększające poczucie kontroli wewnętrznej i omawiające rolę motywacji w życiu oraz sposoby na jej podtrzymanie, przedstawienie i wypróbowanie technik radzenia sobie z emocjami i zarządzania stresem,  technik relaksacyjnych , uświadomienie sobie łańcucha reakcji emocjonalnej jako naturalnego procesu, indywidualnego sposobu przeżywania i reakcji psychicznych i fizycznych, kształtowanie postaw asertywnych, zrozumienie mechanizmu uzależnień.
Zajęcia prowadzone są  przy użyciu atrakcyjnych metod animacji grupowej .mini wykład, ćwiczenia, praca w grupach, burza mózgów).

Harmonogram warsztatów dostępny jest w linku https://docs.google.com/document/d/1hfCWRM51KgeW1I3uosrdPa88ucC-hPnw/edit

Rekrutacja placówek objętych programem Przeciwdziałania UZALEŻNIENIOM I PRZEMOCY W ŚRODOWISKU MŁODZIEŻY SZKÓŁ  PONADPODSTAWOWYCH   odbywa się poprzez kontakt mailowy; kontakt@tothefuture.pl

Zapraszamy Dyrektorów placówek do kontaktu!

Projekt Kompas Nastolatka realizowany jest z środków finansowych Gminy Wrocław.

Partnerzy

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się