O PROJEKCIE

Projekt „Nie boję się wyzwań” to inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym wśród młodzieży w wieku od 14 do 19 lat uczęszczającej do szkół we Wrocławiu. Głównym celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie kompetencji społecznych oraz edukacja w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami i problemami społecznymi w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi.

CELE DZIAŁANIA:

  1. Podniesienie świadomości uczniów na temat różnych form uzależnień (np. narkotyki, alkohol, uzależnienie od Internetu) oraz ich skutków dla zdrowia i życia społecznego.
  2. Zachęcanie do rozwoju umiejętności osobistych, takich jak samodyscyplina, asertywność, zarządzanie stresem i emocjami.
  3. Wspieranie rozwoju kompetencji interpersonalnych, takich jak umiejętność współpracy, rozwiązywania konfliktów i budowania zdrowych relacji.
  4. Promowanie sprawczości i inicjatywy wśród młodzieży, zachęcanie do działań prospołecznych.
  5. Kształtowanie umiejętności efektywnej komunikacji, zarówno w relacjach z rówieśnikami, jak i dorosłymi.

MIEJSCE REALIZACJI: 

Projekt będzie realizowany w placówkach szkolnych we Wrocławiu. 

TERMIN REALIZACJI

Projekt będzie trwał od 30 października 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Harmonogram warsztatów dostępny jest w linku:

https://docs.google.com/document/d/19f1sVuO0RtENjnkKuQ8K6ULpe4NCe-HwtnpsfmgQrLs/edit?usp=sharing 

Zapraszamy dyrektorów placówek do kontaktu!

Telefon: +48 886 244 897
E-mail: kontakt@tothefuture.pl 

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się