O PROJEKCIE 

Projekt “Odpowiedzialność – Moja Supermoc!”  jest kontynuacją wcześniejszego cyklu zajęć w ramach programów Promocji Zdrowia i Profilaktyki Zachowań Ryzykownych realizowanych w placówkach Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. 

Ideą projektu jest promowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i profilaktyka uzależnień wśród społeczności przedszkolnej i szkolnej Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Działania prowadzone są w zakresie:

  • promocji zdrowego stylu życia
  • kształtowania postaw prozdrowotnych
  • profilaktyki chorób
  • promocji zdrowia psychicznego
  • profilaktyki uzależnień
  • przeciwdziałania przemocy

CEL

Celem zajęć jest profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci poprzez : pogłębienie świadomości własnych uczuć, uwrażliwienie na potrzeby innych osób, poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości, naukę radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym, poznanie zasad dobrej współpracy z innymi. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych i atrakcyjnych form animacji grupowej z elementami ruchowymi i muzycznymi. W czasie zajęć podejmowane są tematy, które są pretekstem do dalszej rozmowy i dyskusji z rówieśnikami, prowadzącymi i wychowawcami. Ważnym elementem warsztatów jest nawiązanie i zbudowanie relacji między uczestnikami zajęć.

DLA KOGO?

Całoroczny cykl zajęć edukacyjnych oferuje atrakcyjne scenariusze zajęć przeznaczone dla dzieci i uczniów z wrocławskich przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, których celem jest wzrost umiejętności i nabycie wiedzy w trzech obszarach:

   Obszar edukacji zdrowotnej – w tym wiedzy o emocjach i uczuciach.
II   Obszar rozwoju umiejętności społecznych, współpracy grupowej i kreatywności.
III  Obszar profilaktyki uzależnień.

Harmonogram warsztatów dostępny jest w linku: 

https://docs.google.com/document/d/1-e3l1UudAtaVXYCNAD5H3qev0toFrUXv3jFllvoCqfg/edit?usp=sharing

Rekrutacja placówek objętych programem Promocji Zdrowia z listy: www.wroclaw.pl odbywa się poprzez kontakt mailowy: kontakt@tothefuture.pl

Zapraszamy Dyrektorów placówek do kontaktu!

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się