O PROJEKCIE

Projekt pod tytułem “Pomoc dzieciom z niepełnosprawnością lub zagrożonym niepełnosprawnością w wieku do 18 roku życia (obywatelom Ukrainy) poprzez organizację różnych form wsparcia” – Wsparcie i Pomoc Bez Granic.

Zadanie realizowane będzie we Wrocławiu i w miejscach wycieczek na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Program polega na organizowaniu i prowadzeniu wsparcia dla 10 dzieci, jak i ich opiekunów poprzez realizację szkoleń rozwoju psychospołecznego, indywidualnego wsparcia psychologicznego oraz prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć. Ich celem jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym – w tym rozwijaniu umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem. W ramach programu zostanie zakupiony oraz przekazany do użytkowania dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością sprzęt pomocniczy (tablety) oraz zostaną przeprowadzone konsultacje umożliwiające rozwój umiejętności cyfrowych uczestników projektu i korzystania z nowoczesnych technologii.

W ramach projektu dzieci i ich opiekunowie będą uczestniczyć w wydarzeniach wspierających integrację i aktywność w życiu społeczno-kulturalnym, między innymi poprzez wspólne wyjścia integracyjne połączone z programem animacji i wsparcia psychospołecznego, wyjścia zakończone wspólnym celebrowaniem posiłków oraz inicjowaniem grup wsparcia.

DZIAŁANIA: 

Spotkania z psychologiem

Pragniemy zapewniać wsparcie psychologiczne, którego celem jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku społecznym. Łączymy rozmowy z psychologiem z przebywaniem na świeżym powietrzu, doświadczając piękna otaczającego nas świata.

Konsultacje cyfrowe

Razem chcemy przełamywać cyfrowe bariery oraz ułatwić dostęp do specjalistycznej opieki, wsparcia oraz komunikacji w środowisku społecznym. Zależy nam na zapewnieniu lepszej jakości życia i rozwoju, a także na zwiększeniu niezależności dzieci z niepełnosprawnością w interakcjach z otoczeniem.

Dodatkowo, w ramach projektu 10 dzieci wraz z opiekunami będzie mogło uczestniczyć w letnim wyjeździe rekreacyjnym w okresie 24.06.23 – 01.07.23 do Międzyzdrojów, połączonych z programem rozwoju umiejętności psychospołecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DLA KOGO:

Adresatami projektu są dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożone niepełnosprawnością, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i mieszkają we Wrocławiu.

Zadanie jest realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.”

Projekt współfinansowany jest z  środków UNICEF/ GMINA WROCŁAW/ Supported by UNICEF = Przy wsparciu UNICEF”

Rekrutacja odbywa się poprzez kontakt mailowy: kontakt@tothefuture.pl
*rekrutacja zakończona

Harmonogram wyjść integracyjnych dostępny jest w linku:
https://docs.google.com/document/d/1xaSbJY3-EOZVx6pulEwWjU95ZX-3yCMn0uyvsqzDWqA/edit?usp=sharing

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się