Program na celu na celu zwiększenie kompetencji interpersonalnych i rozwoju osobistego i skierowany jest do opiekunów osób niepełnosprawnych świadczących długoterminową opiekę nad chorymi członkami rodziny wymagającymi często całodobowego wsparcia w zakresie pielęgnacji i podstawowych czynności życiowych, a także podnoszenie poziomu życia i jakości opieki nad osobą niepełnosprawną.

Warsztaty podejmują zagadnienia dotyczące: relacji społecznych, asertywności, radzenia sobie ze stresem, stawiania realistycznych celów życiowych, wiedzy na temat uczuć i zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym, komunikowania się, motywacji i technik uważności.

Projekt podejmuje zagadnienia związane z opieką i wychowaniem osób niesamodzielnych,
z problemami dotyczącymi usamodzielniania, relacji w rodzinach sprawujących opiekę nad osobami zależnymi, i lęków związanych z przyszłością i niepewnością o losy chorego dziecka w perspektywie przygotowania do samodzielnego życia osoby zależnej.
Projekt stwarza możliwość nabycia wiedzy i uzyskania praktycznych kompetencji w zakresie sprawczości, decyzyjności i myślenia pozytywnego i technik radzenia sobie ze stresem oraz nabycie nowych umiejętności w odniesieniu do codziennych obowiązków opiekuna.

Program warsztatów obejmuje swoimi zagadnieniami wiedzę w dziedzinie psychoedukacji:

  • Treningi Umiejętności Społecznych TUS; zagadnienia dotyczące asertywności, kreatywności, komunikacji, techniki animacji służące inicjowaniu włączaniu społecznemu.
  • Warsztaty psychoedukacyjne dostarczają merytorycznej i holistycznej wiedzy w dziedzinie rozwoju osobistego, pracy z emocjami i przybliżają techniki pracy w dziedzinie samorozwoju i edukacji prozdrowotnej.
  • Warsztaty Wyjazdowe  dające  możliwość  przeprowadzenia wielu technik integracyjnych z wykorzystaniem elementów pracy w grupach, projektach kreatywności, technik storytelling, aktywnych zajęciach plenerowych, swobodnego  dzielenia się swoimi doświadczeniami związanymi z opieką nad osobą zależną, wzajemnego uczenia się od siebie i nawiązania nowych relacji.

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się