Projekt “Przestrzeń dobrych relacji” realizowany jest w ramach zadania publicznego: „Wsparcie procesów adaptacyjno-integracyjnych dzieci i młodzieży w międzykulturowych społecznościach lokalnych”. Współfinansowany jest z budżetu Gminy Wrocław. Wszystkie działania prowadzone są na terenie Wrocławia w grupach od 10 do 12 osób.

CEL

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju relacji rówieśniczych, aktywności obywatelskiej i społecznej, wolontariatu oraz grup samopomocowych. Dążymy do zapewnienia wsparcia rówieśniczego, integracji społecznej oraz tworzenia lokalnych sieci współpracy. Pragniemy również tworzyć grupy, które zrzeszają osoby, dzielące swoje pasje z innymi, oraz organizować spotkania integracyjne, które dają przestrzeń do rozwoju wolontariatu międzypokoleniowego i rówieśniczego. Dodatkowo, skupiamy się na pomocy w procesie aklimatyzacji w nowym miejscu życia.

W ramach zadania zostaną zorganizowane i przeprowadzone działania, takie jak:

1) prowadzenie grupowych zajęć wzmacniających kompetencje językowe komunikacyjne w zakresie języka polskiego młodzieży, moderowanych przez specjalistów (między innymi rówieśnicze kluby językowe, rozwijające kompetencje społeczne, obywatelskie, międzykulturowe młodzieży).

2) organizacja integracyjnych, międzykulturowych miejsc spotkań dla dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem innowacyjnych, interaktywnych zajęć rozwijających pasje, zainteresowania oraz relacje rówieśnicze. Przeprowadzone zostaną kursy i warsztaty z zakresu: 

  • Warsztaty w przestrzeni innowacji – CANVA od podstaw
  • Warsztaty arteterapii i muzykoterapii
  • Warsztaty teatralne
  • Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego “STOP CYBERPRZEMOCY”

3) realizacja międzykulturowych działań integracyjnych o charakterze międzypokoleniowym, w szczególności adresowanych do młodzieży i seniorów:

  • Warsztaty rzemiosła
  • Warsztaty kulinarne
  • Warsztaty stolarskie
  • Warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe

4) organizacja integracyjnych, międzykulturowych projektów wsparcia rówieśniczego dla młodzieży oraz współpracy zespołowej w ramach aktywizacji społecznej i obywatelskiej na osiedlach.

DLA KOGO?

Projekt skierowany jest do międzykulturowej społeczności we Wrocławiu, dzieci, młodzieży, osób z doświadczeniem uchodźstwa oraz seniorów.

TERMIN: od czerwca do listopada 2023 roku.

Informacje o kursach i warsztatach będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej oraz na facebooku https://www.facebook.com/tothefuturepl 

Zapisy na zajęcia odbywają się przez kontakt mailowy: kontakt@tothefuture.pl

 

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się