To projekt skierowany do dzieci i rodziców, rodzin Wrocławskiego programu rodzin wielodzietnych 2 + 3, także dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
Głównym celem zadania jest integracja społeczna, kształtowanie pozytywnych wzorców rodzinnych, wzmocnienie więzi międzypokoleniowej, upowszechnianie tradycji kulinarnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, dostarczanie dzieciom i młodzieży, w tym dzieciom i osobom z niepełnosprawnościami atrakcyjnej, twórczej i kształcącej formy spędzania czasu wolnego, umożliwienie nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i pogłębienia wiedzy w atmosferze jaka towarzyszy świętom bożonarodzeniowym.

Harmonogram zajęć:
27.11.2021 godzina 9.00 – 12.00
27.11.2021 godzina 12.00 – 15.00
miejsce realizacji: Centrum Szkoleniowe „Submarine” ul. Wolbromska 12/1a, 53-148 Wrocław

04.12.2021 godzina 9.00 – 12.00
04.12.2021 godzina 12.00 – 15.00
miejsce realizacji: Budynek Rady Osiedla ZZSZ ul. Chopina 9a, 51-609 Wrocław

11.12.2021 godzina 9.00 – 12.00
11.12.2021 godzina 12.00 – 15.00
miejsce realizacji: Budynek Rady Osiedla ZZSZ ul. Chopina 9a, 51-609 Wrocław

18.12.2021 godzina 9.00 – 12.00
18.12.2021 godzina 12.00 – 15.00
miejsce realizacji: Budynek Rady Osiedla ZZSZ ul. Chopina 9a, 51-609 Wrocław

Partnerzy

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się