Projekt ,, Wyspa Przygód ” jest to całoroczny cykl zajęć edukacyjnych oferujący atrakcyjne scenariusze zajęć przeznaczonych dla dzieci i uczniów z wrocławskich przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych objętych programem promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych, których celem jest wzrost umiejętności i nabycie wiedzy:

  1. w obszarze edukacji zdrowotnej – w tym wiedzy o emocjach i uczuciach.
  2. w obszarze rozwoju umiejętności społecznych, współpracy grupowej i kreatywności.
  3. w obszarze profilaktyki uzależnień.

Celem zajęć jest profilaktyka zachowań ryzykownych dzieci poprzez: pogłębienie świadomości własnych uczuć, uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób, poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości,  naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym, poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.  Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych i atrakcyjnych  form animacji grupowej, a formuła zarówno plastyczno- ruchowa, muzyczna, teatralna, pracy grupowej , odgrywania scenek, projekcji bajkowej daje możliwość identyfikowania się z bohaterami z perspektywy dziecka, a także pobudza dzieci do twórczej ekspresji. W czasie zajęć podejmowane są tematy , które są pretekstem do dalszej rozmowy i dyskusji z rówieśnikami, prowadzącymi i wychowawcami.

Harmonogram warsztatów dostępny jest w linku https://docs.google.com/document/d/12wOZFP4xS8sxDZ0jZINoZzP1ytAeSTl9SjH0A21NVOs/edit?usp=sharing

Rekrutacja placówek objętych programem Promocji Zdrowia z listy: www.wroclaw.plw odbywa się poprzez kontakt mailowy; kontakt@tothefuture.pl

Zapraszamy Dyrektorów placówek do kontaktu!

Projekt Wyspa przygód realizowany jest z środków finansowych Gminy Wrocław.

Partnerzy

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się