O PROJEKCIE: 

Wieloletni projekt ,,Z kultura na Ty – Z Kulturą na Start” współfinansowany jest z budżetu Samorządu Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego jako działanie w zakresie rozwoju wiedzy o kulturze i tradycjach narodów, wspierania rozwoju dzieci i uczniów ze szkół podstawowych oraz dostępu do kultury.

Tegoroczny cykl zajęć w ramach projektu  „Z kulturą na Ty – Z Kulturą na Start” obejmuje tematykę podróżniczą, w której zabieramy najmłodszych w podróż po kontynentach. 

Poznanie kultury, rozwijanie zmysłów, odkrywanie tego co jeszcze nieznane – to elementy, z którymi przychodzimy, aby umożliwić uczestnikom aktywne uczestnictwo w kulturze.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest promowanie najlepszych praktyk w przygotowywaniu dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze od najwcześniejszych lat poprzez wykorzystanie kultury, sztuki, nauki oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i tradycji. Popularyzujemy wiedzę oraz wymieniamy doświadczenia w tych obszarach, aby zwiększyć obecność kultury w przestrzeni publicznej, rozszerzyć jej wpływ na społeczny rozwój i integrację dzieci i uczniów z różnych środowisk i narodowości. Naszym celem jest także rozwijanie polskiej kultury oraz podnoszenie świadomości obywatelskiej i kulturowej. Dodatkowo, dążymy do wyrównywania szans dla osób i społeczności marginalizowanych, w tym ekonomicznie i społecznie.

Dzięki tym interaktywnym i angażującym zajęciom dzieci nie tylko rozwijają swoje umiejętności sensoryczne, ruchowe oraz kreatywne, ale także poszerzają swoją wiedzę o różnych kulturach i miejscach na świecie.

DLA KOGO?

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i uczniów ze szkół podstawowych z powiatów Oleśnickiego i Wrocławskiego. Mają na celu rozwój szeroko rozumianych zagadnień dotyczących  promowania pozytywnych postaw względem różnorodności  wielokulturowej, ale także rozwoju umiejętności muzycznych i manualnych.

Projekt jest współfinasowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

*Rekrutacja placówek odbywa się poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny:

kontakt mailowy: kontakt@tothefuture.pl
telefon: +48 886 244 897 

Harmonogram warsztatów dostępny jest w linku:
https://docs.google.com/document/d/1N9yFEG7x0DWuSB95lmJ657wOPd6xoxfvrrO6UcqNozI/edit?usp=sharing  

Zapraszamy Dyrektorów placówek do kontaktu!

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się