O PROJEKCIE

Wieloletni projekt ,,Z kultura na Ty – Z Kulturą na Start” współfinansowany jest z budżetu Samorządu Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego jako działanie w zakresie rozwoju wiedzy o kulturze i tradycjach narodów, wspierania rozwoju dzieci i uczniów ze szkół podstawowych oraz dostępu do kultury.

CEL

Celem projektu jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie przygotowania wychowanków przedszkoli oraz uczniów wszystkich etapów edukacyjnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze od najmłodszych lat życia.
Wykorzystanie kultury, sztuki, nauki, ochrony dóbr kultury i tradycji, propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń w tych dziedzinach w celu zwiększenia widoczności kultury w przestrzeni publicznej, poszerzenia ich wpływu na rozwój społeczny i integrację dzieci i uczniów pochodzących z różnych środowisk i narodowości, rozwoju kultury polskiej, świadomości obywatelskiej i kulturowej. Wyrównywanie szans osób i społeczności wykluczonych, m.in. ekonomicznie i społecznie.

DLA KOGO?

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych i uczniów ze szkół podstawowych z powiatów Oleśnickiego i Wrocławskiego. Mają na celu rozwój szeroko rozumianych zagadnień dotyczących  promowania pozytywnych postaw względem różnorodności  wielokulturowej, ale także rozwoju umiejętności muzycznych i manualnych.

Projekt jest współfinasowany z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Harmonogram warsztatów dostępny jest w linku:
https://docs.google.com/document/d/1PdfArdixxTTZeqNQ1qEXZTRjWQyfFI86ESIVUVDwyjs/edit?usp=sharing

*Rekrutacja placówek odbywa się poprzez kontakt mailowy: kontakt@tothefuture.pl

Zapraszamy Dyrektorów placówek do kontaktu!

 

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się