caroline-hernandez-tJHU4mGSLz4-unsplash

Standardy Ochrony Dzieci

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

  • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
  • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie,
  • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie,
  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Standardy Ochrony Dzieci to program prowadzony przez działającą od ponad 15 lat Fundację Dajemy Dzieciom Siłę skierowany do wszystkich instytucji/organizacji, w których dorośli pracują z dziećmi. Celem wprowadzania standardów jest tworzenie bezpiecznych placówek i organizacji.

Nasza Fundacja wdrożyła standardy ochrony dzieci przez krzywdzeniem


Zobacz, jak wdrożyć standardy ochrony dzieci w Twojej organizacji – pobierz podręcznik, przygotowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę:

Standardy Ochrony Dzieci w Organizacjach Pozarządowych

Standardy Ochrony Dzieci