Wesprzyj nas!

Wsparcie w postaci darowizn jest bezcenne
dla działań To The Future!

Misją Fundacji To The Future jest kształtowanie otwartego społeczeństwa, wzmocnienie pozycji i aktywizacja społeczna – (impowerment) osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie wiedzy i narzędzi w zakresie integracji społecznej tych osób. Prowadzimy kursy językowe, kursy rozwoju kompetencji ICT, udzielamy wsparcia psychospołecznego oraz prowadzimy grupy wsparcia wspomagające włączanie społeczne. Odbiorcami naszych działań są mn. osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, rodziny o niskim statucie ekonomicznym, grupy mniejszościowe i społeczności lokalne.

Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania, możesz dokonać wpłaty na numer konta.
Liczy się każda kwota!

NUMERY KONT BANKOWYCH
PLN 48 1140 2004 0000 3502 8093 5504
EUR 6311402004 0000 3812 1248 5936

Jesteśmy fundacją non-profit i członkowie Fundacji działają w ramach wolontariatu.

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!