Wsparcie Psychospołeczne

Działania psychospołeczne oferowane są w ramach różnych warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży, które stanowią nie tylko miejsce nauki, ale także bezpieczne przestrzenie do rozwijania umiejętności emocjonalnych i społecznych.

Inicjatywy obejmują tematy takie jak budowanie zdrowych relacji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, radzenie sobie z emocjami, budowanie poczucia własnej wartości oraz rozwijanie empatii i umiejętności współpracy. Działając w grupie, uczestnicy mają szansę dzielić się swoimi doświadczeniami, uczyć się od siebie nawzajem i budować silne fundamenty dla swojego osobistego i społecznego rozwoju.